Havarijná služba NONSTOP:
0903 414 122
havarijná služba Bratislava - inštalatér, oprava vodoinštalácie

HAVÁRIE, MONTÁŽE, OPRAVY


NONSTOP havarijná služba 24 hodín denne a 365 dní v roku:

 • Činnosťou havarijnej služby je v prvom rade zameraná na zamedzenie vzniku ďalších škôd spôsobený poruchou
 • Havarijnú službu vykonávame v oblastiach vodoinštalácie, kanalizácie, kúrenia, plynoinštalácie a elektroinštalácie. (Neposkytujeme opravy plynových a elektrických kotlov!)
 • Po nahlásení poruchy a dohody s objednávateľom rýchly nástup na havarijný zásah
 • Odstránenie vzniknutej havárie po zamedzení vzniku ďalších škôd, pokiaľ je to možné
 • Spätnú kontaktnú väzbu o nahlásenie vzniknutých havárií správcom, vlastníkom, zodpovedným osobám

  Vodoinštalácie, kúrenie a kanalizácia:

 • montáž a výmena vodomerov

 • rekonštrukcie – výmena ležatých a stúpacích rozvodov
 • montáž, oprava a údržba vodoinštalácií, kanalizácií a kúrenia
 • vodoinštalačné práce so všetkými druhmi materiálu
 • kúrenárske práce so všetkými druhmi materiálu
 • čistenie kanalizácie elektrickou špirálou ( krtkovanie )
 • monitorovanie kanalizácií kamerou REMS, na požiadanie zhotovenie CD do 48. hodín
 • dodávky a výmeny radiátorových telies

  Plynoinštalácie:

 • rekonštrukcie plynových rozvodov

 • montáž plynových zariadení
 • zabezpečujeme odborné prehliadky a skúšky (revízie)
 • odstraňovanie závad po odborných prehliadkach (revíziách)

  Elektroinštalácie:

 • montáž a oprava elektroinštalácie

 • odstraňovanie závad po odborných prehliadkach (revíziách)
 • zabezpečujeme montáž a opravu bleskozvodov

Požadované práce vykonávame podľa rozsahu a veľkosti prác:

 • drobné údržbárske práce do troch pracovných dní od nahlásenia
 • v prípade zmluvnej havarijnej služby je príchod na havárie podľa možností ihneď, maximálne však do 3 hodín od nahlásenia
 • práce väčšieho rozsahu po dohode zúčastnených strán

Kontaktujte Havarijnú službu v BA:


Polia označené * sú povinné

Havarijná služba v Bratislave

RIGO Havarijná služba
Prevádzka: Tehelná 25, 831 03 Bratislava
NONSTOP na: 0903 414 122
E-mail: peterrigo.hs@gmail.com
Web: www.rohavarijnasluzba.sk