Havarijná služba NONSTOP:
0903 414 122
havarijná služba Bratislava - inštalatér, oprava vodoinštalácie

Havarijná služba Peter Rigo
so sídlom v Bratislave


Referencie

• Rekonštrukcia obytného domu Centrál na ulici Krížna/Trnavská a to výmena ležatých rozvodov SV, TÚV, ÚK a plynového ležatého rozvodu v dome.
Výmena zvislých stúpačiek kanalizácií , SV,TÚV a ÚK a plynu.

• Robotnícka ulica 3-5-7-9 výmena ležatého rozvodu TÚV, SV a kúrenia.

• Trnavská 25-27 výmena vodomerov SV a TÚV, stúpačiek a murárske práce.

• Račianska 17-19 výmena potrubia ÚK ( sekundárny rozvod ).

• Šancová 13-15-17 obytný dom výmena ležatého rozvodu SV.

• Výmena ležatého potrubia na ubytovni MP SR na Kadnárovej ulici č. 96-98.

• Kompletná výmena zvislých stúpačiek pre SVB BAZA.

• Výmena kanalizácie Račianska 65 v Bratislave.

• Výmena ležatého rozvodu SV Riazanská 52 -54 v Bratislave.

• Výmena plynových prípojok od regulátora do bytového domu
Hodalova 1 - 3 v Bratislave.

• Výmena strešných zvodov v bytových domoch Plicková 2 -12
a Novohorská 22 – 30 v Bratislave

Kontaktujte Havarijnú službu v BA:


Polia označené * sú povinné